Murgårdsskolan
Utbildning

Plats: Sandviken
Beställare: Sandvikenhus AB
Färdigställt: 2018

På uppdrag av Sandvikenhus AB har kontoret projekterat en upprustning av Murgårdsskolan i Sandviken. Uppdraget omfattade Programhandlingar, Förfrågningsunderlag, Bygghandlingar och Relationshandlingar.

Utbildning

Fler objekt