Kompetenser

Skoog Arkitekter AB erbjuder en mängd olika tjänster som är kopplade till byggprocessen. Gestaltningen av arkitekturen genomförs alltid med omtanke om både våra beställare och slutanvändare. Tvärs genom vår organisation arbetar vi strategiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi tar ansvar för det samhälle som vi bidrar till att utveckla!

Hur kan vi hjälpa dig i ditt nästa projekt?Arkitektur

Skoog Arkitekter AB har lång erfarenhet av olika projekt på alla nivåer. Vare sig det gäller bostäder, samhällsbyggnader, industrier eller kontor så förädlar vi visioner till slutgiltigt resultat. Vår största styrka är vår breda kompetens.

Landskapsarkitektur

Vi vill kombinera utformning, funktion och hållbarhet till en utomhusmiljö där människor vill träffas och må bra. Vi har erfarenhet från bland annat parker, boendemiljöer och förskolor.

Inredning

Omgivningarna påverkar oss mycket, hur vi mår och presterar. Skoog Arkitekter AB lyssnar och analyserar uppdragsgivarens behov för att sedan färdigställa det till en inredningsupplevelse med både funktion och finess.

Visualisering

Bilder ger en ökad förståelse av projektet, och det är det en visualisering hjälper till med. Visualiseringen kan tydliggöra, ge en vision och känsla hur ett färdigställt projekt kommer se ut till sist.

BIM

Vi tillämpar BIM i en del av våra projekt och arbetar för att ligga i framkant inom detta område. För oss är BIM ett lysande hjälpmedel när vi vill hantera information och kommunicera med våra kunder, vilket är värdefullt i arbetsprocessen.

Konstruktion

Konstruktionen i en byggnad är av avgörande betydelse, oavsett objektets storlek. Vi erbjuder hjälp med konstruktionsritningar och dimensionering enligt gällande lagkrav.