Vallbacksskolan
Utbildning

Plats: Gävle
Beställare: Gavlefastigheter
Färdigställt: 2015

På uppdrag av Gavlefastigheter har kontoret projekterat det nya högstadiet Vallbacksskolan i Gävle. Efter politiska beslut att slå samman ett antal skolor föll valet på en total ombyggnad av den gamla vårdskolan som plats för sammanslagningen. Uppdraget omfattade från tidiga programhandlingar till färdiga bygghandlingar.

Utbildning

Fler objekt