Stigslundsskolan
Utbildning

Plats: Gävle
Beställare: Gavlefastigheter
Färdigställt: 2018

På uppdrag av Gavlefastigheter har kontoret ritat en nybyggnad på Stigslundsskolan i Gävle. Den nya byggnaden kommer att innehålla lärosalar, matsal och kök samt fritidsklubb.

Utbildning

Fler objekt