Lillåns Förskola
Utbildning

Plats: Hofors
Beställare: Hoforshus AB
Färdigställt: 2021

Hofors Kommun beslutade om att upprätta en ny förskola med sex avdelningar vid Lillån. På uppdrag av Hoforshus fick vi uppdrag att ta fram ritningar på både byggnad och utemiljö. (Bilder i mappen Lillån Landskap)

Utbildning

Fler objekt