Magasinsområdet
Stadsutveckling

Plats: Gävle
Beställare: Bylero / Gävle Kommun 
Färdigställt: -

Gävle Kommun och fastighetsägarna vill tillsammans utveckla magasinsområdet till en mer levande del av centrum. Vi har fått äran att ta fram visionsbilder till det blivande projektet. Området präglas av de gamla magasinsbyggnaderna som en gång var en del av Gävles hamnindustri. Nu ska gator och allmän plats rustas upp för att ge plats åt stadslivet. Arbetet kommer att ske i tre etapper och förhoppningen är att etapp ett startar till hösten 2023.

Stadsutveckling

Fler objekt