Idéförslag för Näringen
Stadsutveckling

Plats: Gävle
Beställare: Gävle Kommun
Färdigställt: -

I samarbete med Spacescape har vi tagit fram ett idéförslag för Näringen med fokus på social hållbarhet. Arbetet kommer ligga som underlag till kommunens fortsatta planering för Näringen med målet att det ska bli en av Europas mest hållbara stadsdelar.
Idéförslaget bygger på konceptet Plusstaden som innebär positivt mervärdesskapande i steg och etapper. De fyra strategierna för Näringen i förslaget är:
1: Gävle växer
2: Smarta gator
3: Hälsosamma platser
4: Blandad bebyggelse
Strategierna skapar en strukturplan för gator, offentliga platser och bebyggelse som stegvis byggs ut genom placemakers och testbäddar.
 

Stadsutveckling

Fler objekt