Ryds Bilglas
Handel

Plats: Gävle
Beställare: Wessback
Färdigställt: 2015

På uppdrag av Wessback fastigheter har kontoret projekterat en kontors/handelsbyggnad längs Gavleån i Gävle. Byggnaden har fått en svart träfasad med varierad bredd på panelen för att skapa ett liv i den annars enhetliga utformningen.

Handel

Fler objekt