Bilmetro
Handel

Plats: Gävle
Beställare: Bilmetro
Färdigställt: 2008

Bilmetro säljer ett flertal bilvarumärken i sin anläggning på Södertull i Gävle. Då behovet av större lokaler uppstod projekterade kontoret en omfattande ombyggnad av anläggningen. Förutom till- och ombyggnader gestaltades de olika delarna efter varumärke

Handel

Fler objekt