BRF Rakbladet
Bostäder

Plats: Gävle
Beställare: TS Fastighetsutveckling AB
Färdigställt: 2021

Vår kund gav oss uppdraget avseende rivning av en befintlig byggnad inför nybyggnation av flerbostadshus samt ombyggnad av industribyggnader till bostäder. De tre byggnaderna på rad stod färdig sommaren 2021.
 

Bostäder

Fler objekt