BRF Seminarieparken
Bostäder

Plats: Gävle
Beställare: Light Fastigheter AB
Färdigställt: 2021

På uppdrag av Light Fastigheter fick vi uppdrag att gestalta ett nytt lägenhetshus med 18 lägenheter på Söder i Gävle. Tidigare har det funnits en bil-/däckverkstad på platsen. Utmaningen i detta projekt var att få ihop mötet mellan den nya byggnaden och de befintliga byggnaderna. Genom att bygga igen "lucktomten" sluts en lucka i rutnätet vilket kommunen ansågs vara positivt ut ett riksintresseperspektiv.
 

Bostäder

Fler objekt