Coromantmässen
Kultur & fritid

Plats: Sandviken
Beställare: Sandvik Coromant AB
Färdigställt: september 2021

Sandvik Coromants personalrestaurang Coromantmässen i Sandviken har under åren lopp renoverats och byggts ut i etapper. Under 2018 påbörjade Skoog Arkitekter ett arbete med att projektera en helrenovering och ytterligare utbyggnad av den gamla mässen. Under arbetets gång framstod dock en renovering som ohållbar av flera orsaker, och Skoog Arkitekter lade därför fram en plan för en ny placering och utformning av byggnaden.

De nya idéerna antogs av beställaren och projekteringen gick in i ett nytt skede med helt nya förutsättningar. Den nya bygganden ska till sin utformning och standard samspela med intilliggande huvudentré och Visitors Center. Restaurangen kommer att rymma 300 gäster och ska även fungera för Coromants event och andra större sammankomster. Några VIP-matsalar och lobbyytor skapas i anslutning till nya restaurangen. Utvändigt ska marken omgestaltas med planteringar och hårdgjorda ytor för utemöbler.
 

Kultur & fritid

Fler objekt