Sandvik HK
Kontor

Plats: Sandviken
Beställare: Sandvik AB
Färdigställt: 2012

På uppdrag av Sandvik AB har kontoret projekterat en upprustning av Sandviks Huvudkontor i Sandviken. Projektet genomfördes mellan åren 2009-2013 och omfattade bla nya kontorsmiljöer, konferensutrymmen samt fasad, fönster och takrenovering. 

Kontor

Fler objekt