Multiarena Jernvallen
Kultur & fritid

Plats: Sandviken
Beställare: Sandvikenhus
Färdigställt: Pågår

Bygget av Multiarenan vid Jernvallen i Sandviken är i uppstartsskedet och beräknas vara färdigt hösten 2024. Kontoret har varit med från idéstadiet till framtagande av bygghandlingar. Multiarenan innehåller en gymnastikhall, två idrottshallar samt en sportarena med 1150 sittplatser. Totalentreprenör är Sehed Bygg AB.
 

Kultur & fritid

Fler objekt