Visionsbild magasinsområdet

Gävle Kommun och fastighetsägarna vill tillsammans utveckla magasinsområdet till en mer levande del av centrum. Vi har fått äran att ta fram visionsbilder till det blivande projektet. Området präglas av de gamla magasinsbyggnaderna som en gång var en del av Gävles hamnindustri. Nu ska gator och allmän plats rustas upp för att ge plats åt stadslivet. Arbetet kommer att ske i tre etapper och förhoppningen är att etapp ett startar till hösten. Om tre år beräknas allt vara klart. En förutsättning för omvandlingen är att ta bort parkeringen från gatorna mellan magasinen vilket kommer bli möjligt när mobilitetshuset Magasinet, som vi också ritat, står färdigt.