Tallbackens skola
Landskap

Plats: Gävle
Beställare: Gavlefastigheter AB
Färdigställt: 2022

Uppdraget från Gavlefastigheter AB bestod i satt skapa en samlingsplats på en hittills outnyttjad yta vid sidan av den ordinarie skolgården. Beställaren ville aktivera ytan och skapa en plats där man kunde samlas i helklass för tex. Ett uppträdande eller utelektion.
Idéen föddes att skapa en plats i skogsbrynet med tallarna som tak och en platsbygd möbel av stockar som skulle anspela till just Tallskogen som definierar området. Möbeln skulle vara multifunktionell och kunna fungera som en scen eller som en bänk eller en lekställning.
Eftersom platsen ligger lite avsides var ljussättningen en viktig del av konceptet. Vi ville skapa en finstämd  belysning som skulle spela fint med tallarna och valet föll på en linspänd belysning med ett varmtvitt  ljus. Stolparna lackerade bruna för att smälta in bland trädstammarna. Belysningen kan tryckas igång genom en knapp och el-uttag finns om man vill ansluta högtalare eller annan utrustning.
Förhoppningen är att platsen ska nyttjas av såväl skolbarn och närboende då den ligger intill ett välanvänt gångstråk i skogen.


 

Landskap

Fler objekt