Engeltofta Sea Lodge
Landskap

Plats: Gävle
Beställare: Engeltofta
Färdigställt: 2016

Engeltofta Sea Lodge är ett hotell- och konferensboende alldeles intill grosshandlarvillan Engeltofta från slutet av 1800-talet. Kontoret har ritat både mark och byggnader.

Landskap

Fler objekt