Superior innergård
Landskap

Plats: Gävle
Beställare: Skanska Sverige AB
Färdigställt: 2014

På uppdrag av Skanska Sverige AB har kontoret projekterat ett nytt bostadskvarter med 39 lägenheter. Kvarteret ligger i den nya Stadsdelen Gävle Strand. Under kvarteret ligger ett nedgrävt garage för de boende som når de båda trapphusen och deras lägenheter. Närmast Gavleån ligger sex stadsradhus som också tillhör föreningen.

Landskap

Fler objekt