Sandvikens Stadshus
Kulturmiljö

Plats: Sandviken
Beställare: Sandvikenhus AB
Färdigställt: 2010

När fasadskivorna av marmor på Sandvikens Stadshus under många år slitits och skadats beslutade Sandvikenhus att ersätta dessa med en ny fasad som skulle efterlikna den ursprungliga och därmed behålla byggnadens karaktär. Förutom ny fasad skulle byggnaden tilläggsisoleras och fönstren renoveras. Kontoret fick uppdraget att projektera denna komplicerade ombyggnad med modern byggnadsteknik och fasadskivor av granitkeramik.

Kulturmiljö

Fler objekt